Website Banner
 » สินค้า
หมวดปั๊มลม , อุปกรณ์เครื่องมือลม
หมวดก่อสร้าง
หมวดข้อต่อ/บอลวาล์ว
หมวดคาร์แคร์
หมวดปั๊มน้ำ , ดับเพลิง,สายพ่นยา,
สายดูด/ส่ง
หมวดปั๊มเฟือง , ปั๊มดูดน้ำมัน ,
มือหมุนน้ำมัน
หมวดปั๊มไดร์โว่,ปั๊มแช่
หมวดพัดลม , ดูดเป่า
หมวดสินค้าทางการเกษตร
หมวดอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง
หมวดเครื่องเชื่อม/ตู้ชาร์จ/เครื่องดัด/
ตัด/เครื่องย้ำสายไฮดรอลิค
หมวดแท่นเลื่อย , ไสชิด
หมวดแม่แรง , แท่นอัด เครื่องพ่น/
ตู้พ่นทราย
 
 
 
 
 » สถิติ
 
 
  » หมวดปั๊มน้ำ,ไดร์โว่ , ปั๊มแช่ , ปั๊มหอยโข่ง
 
     
 
   
 
ปั๊มไดร์โว่,ปั๊มแช่ 1"
 
 
หมวดปั๊มไดร์โว่ , ปั๊มแช่ HAMCO ขนาด 1"
ความเร็วรอบ 2900 rpm.
กำลังไฟ 50Hz/220V.
 
  ราคาตัวละ 2,300.-  
 
   
 
ปั๊มไดร์โว่ , ปั๊มแช่ 1.5"
 
  ปั๊มไดร์โว่ ,ปั๊มแช่ 1.5"  ARUMI ISO9001
ความเร็วรอบ 2900 rpm.
กำลังไฟ 50Hz /220V.
 
  ราคาตัวละ 3,200.-  
 
   
 
ปั๊มไดร์โว่ , ปั๊มแช่ 2"
 
  ดูดน้ำธรรมดา   3,900.-  
  ดูดโคลน         4,500.-  
 
   
 
ปั๊มไดร์โว่ , ปั๊มแช่ 3"
 
  ดูดน้ำธรรมดา    5,990.-  
  ดูดน้ำธรรมดา รุ่นออโต้
                     6,500.-
 
  ดูดโคลน         6,990.-  
   
 
 
 
   
 
ปั๊มฉีดแรงดันสูง
 
 
165 Bar banto      
 
  ราคาตัวละ         1,900.-  
 
   
  เครื่องสูบน้ำ พร้อมเครื่องยนต์ 2" - 3"  
  ขนาด 3"          4,500.-  
 
   
  ปั๊มหอยโข่ง YOMAMOTO  
  ขนาด 2"              3,400.-  
  ขนาด 3"              3,800.-   
  ขนาด 4"              Call.   
     
 
   
  ปั๊มน้ำ KATO  
  ขนาด 2"           4,900.-  
  ขนาด 3"           6,900.-   
 
 
   
 
ปั๊มน้ำชนิดแรงดัน
 
  ขนาด 4"x3" 2ใบพัด
ตัวใหญ่
 RTEC         32,000.-
 
  ขนาด 3"x3" 2 ใบพัด          
NEO                  24,000.-
 
  ขนาด 4"x4" 1 ใบพัด          
                       17,000.
 
 
 
   
  สายดูดตัวหนอน  
   
  Call  
 
   
  สายส่ง PVC  
   
  Call  
 
   
  สายดับเพลิง  
   
  Call  
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Current Pageid = 233